ביטוח נגד תביעות הטרדה מינית

מאת : איתי חיון

בשנות ה – 90 החלו חברות הביטוח בארץ לשווק פוליסה המעניקה כיסוי במקרה של תביעה על רקע הטרדה מינית. הכיסוי נמכר בעיקר בפוליסות אחריות נושאי משרה ודירקטורים בחברה, ביטוחי אחריות מעבידים ובפוליסות אחריות מקצועית.

כך למשל, פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של חברת AIG  בעבר כללה כיסוי ביטוחי למקרים של הטרדה מינית. על פי הפוליסה ניתן כיסוי לנושא המשרה בגין "תביעות יחסי עבודה" הכוללות "הטרדה מסוג כלשהו (לרבות טענה ליצירת סביבת עבודה מטרידה), לרבות על רקע מין, גזע או נכות; או הפליה שלא כדין, בין במישרין, בעקיפין, בכוונה או שלא בכוונה".

בשנת 2005, יו"ר סיעת מרצ ויו"ר ועדת החקיקה הפרלמנטרית של הכנסת בנושא הסחר בנשים דאז, ח"כ זהבה גלאון, עתרה לבג"ץ נגד המפקח על הביטוח, היועץ המשפטי לממשלה ונגד חברת ביטוח AIG.

בעתירה טענה גלאון כי מתן היתר לשיווק הפוליסה לוקה בחוסר סבירות קיצוני ומנוגד לתקנות הציבור ולטובתו. לכן ביקשה גלאון להורות למפקח לאסור על AIG לשווק פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בנוסחה הנוכחי.

בעקבות העתירה, דרש המפקח על הביטוח מ AIG לשנות את הוראות הסעיף "תביעת יחסי עבודה" משום שהן מטעות ועומדות בניגוד לחוק ונוגדות את תקנות הציבור. AIG הודיעה שהיא מקבלת את ההנחיה ותתקן את הפוליסה בהתאם.

הנושא יצא לכותרות על רקע פרסומים בתקשורת בשנת 2013, כי בעיריית קריית מלאכי שקלו להפעיל ביטוח נושאי משרה בפני תביעות הטרדה מינית. זאת, לאחר שראש העיר, מוטי מלכה, הורשע בהטרדה מינית של שתי נשים.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דאז פרופ' עודד שריג, הופיע בפני הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, בדיון שעסק בביטוח נושאי משרה והבהיר כי ביטוחים אלה מכסים הוצאות הגנה משפטית בלבד ומי שבית משפט הרשיע באפליה או בהטרדה לא מכוסה בביטוח וישלם את כל הוצאות המשפט בעצמו, כולל החזר של כל סכום שקיבל מחברת הביטוח כמקדמה.

בשנת 2013 פרסמה הממונה החדשה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, הוראה לפיה אדם שהורשע בהטרדה מינית או השיג פשרה, לא יהיה זכאי לכיסוי ביטוחי. בנוסף צוין, כי הפוליסות לא יכללו החזר הוצאות למעסיק שלא נקט בכל הצעדים המחויבים על פי החוק למניעת הטרדה מינית.

פה הסיפור היה אמור להסתיים אלא שלפי פרסומים בתקשורת, מנורה שיווקה פוליסת אחריות מקצועית לחברי לשכת עורכי הדין עם הרחבה להטרדה מינית בניגוד להחלטת הפיקוח על הביטוח, שכללה את הנוסח הבא :

" ההרחבה כאמור לא תחול היה והוכח כי המבוטח לא פעל למניעת המשכה של ההטרדה המינית לאחר שדבר ההטרדה הובא לידיעתו…"

אז איפה הבעיה ?

הפוליסה מתייחסת לחובה שעל המעסיק למנוע את המשכה של ההטרדה מרגע שנודע לו על כך, אך היא אינה מתייחסת לחובה שעל המעסיק למנוע את ההטרדה מלכתחילה בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדה מינית (כמו למשל למנות ממונה על הטרדות מיניות במשרד).

בפיקוח על הביטוח טוענים כי מנורה המשיכה לשווק את הפוליסות למרות התנגדותה של המפקחת לכך ולכן הטילה הממונה על הביטוח, בחודש ינואר השנה, קנס על מנורה בגובה של 1.6 מיליון ₪.

הפוליסה תוקנה בהתאם להוראות הפיקוח, וכעת הטרדה מינית מופיעה כך:

"הרחבה זו לא תחול אם המבוטח נקט בכל הצעדים שעל מעסיק לנקוט  על פי החוק למניעת הטרדה מינית, שנ"ח – 1998"

לסיכום:

כיום אסור לשווק פוליסות ביטוח המעניקות פיצוי כספי והגנה מפני תביעה להטרדה מינית, אלא רק הוצאות משפט שהוציא המבוטח. על המעביד לנקוט בכל הפעולות הדרושות למניעת ההטרדה בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית. כמו כן, החזר הוצאות משפט לעובד לא יינתנו במידה והוא הורשע או הגיע להסכם פשרה.

התגובות סגורות.

Powered by WordPress.com. ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑

%d בלוגרים אהבו את זה:
מעבר לסרגל הכלים