Site icon BIT – MAN

ירידת הערך של רכב

מאת איתי חיון

בעבר חברות הביטוח היו מכסות בביטוח מקיף לרכב, רק נזקים פיזיים שאירעו לרכב.

אם לדוגמא הרכב המבוטח היה שווה 100,000 ₪ והוא עבר תאונה ונגרם לו נזק בשווי של 20,000 ₪, חברת הביטוח הייתה משלמת רק את עלות התיקון של הרכב בלבד.

על פניו חברת הביטוח החזירה את הרכב לשוויו המקורי 100,000 ₪.

אז זהו שלא!

בואו נניח לרגע שאותו מבוטח רוצה למכור את הרכב אחרי שחברת הביטוח תיקנה אותו… 

האם הוא יצליח למכור את הרכב  במחיר של 100,000 ש"ח ?

התשובה היא לא ! 

למה ?

כי רכב שעבר תאונה שווה פחות מרכב שלא עבר תאונה, גם אם הנזק תוקן במלואו.

זו ירידת הערך של הרכב.

למרות שמבחינת חברת הביטוח היא תיקנה את הפח של הרכב, מבחינה סנטימנטלית הרכב שווה כבר פחות.

העניין של ירידת ערך ברכב הגיע עד לבית המשפט העליון בפסק דין "הפניקס נגד מוריאנו" ובו נקבע כי רכב שעבר תאונה חשוד כנגוע בתקלות סמויות, ועל כן הוא מוערך פחות גם אם אין סדקים על פניו. זהו ההבדל בין רכב שעבר את פגעיה הפיזיים של התאונה, אף אם תוקן, לבין רכב שנותר במצבו הכללי כפי שיצא מבית החרושת.

נכס פגוע ומתוקן שווה פחות מנכס שלא נפגע.

לכן כדי להחזיר את שווי הרכב לשוויו האמיתי לפני התאונה, על חברת הביטוח לשלם למבוטח לא רק על הנזק הפיזי שנגרם לרכב אלא גם על ירידת הערך שנגרמה לו.

השתתפות עצמית בירידת ערך

בפוליסה התקנית לביטוח מקיף לכלי רכב פרטיים ומסחריים עד 3.5 טון נקבע כי  ההשתתפות העצמית הבסיסית לירידת ערך היא 1.5%.

לדוגמא :

אם לרכב נגרמה ירידת ערך של 5%, אז המבוטח יקבל תגמולי ביטוח בגין ירידת ערך של 5% בניכוי ההשתתפות העצמית (1.5%) כלומר סה"כ 3.5% בגין ירידת הערך.

המבוטח יכול לבחור לבטל את ההשתתפות העצמית תמורת תוספת פרמיה או לחילופין להוזיל את הפרמיה על ידי העלאת ההשתתפות העצמית.

חשוב לציין כי כדי להעלות את גובה ההשתתפות העצמית יש לקבל את אישור המבוטח לכך בכתב, בתחימתו על טופס ("נספח לירידת ערך") שהוא נפרד מטופס ההצעה.

במידה וחברת הביטוח לא החתימה את המבוטח על כך, המבוטח ישלם את ההשתתפות העצמית הבסיסית בלבד (1.5%).

 

מעבר לסרגל הכלים