Site icon BIT – MAN

חריג דו – גלגלי

מאת: איתי חיון

בביטוחי תאונות אישיות, חברות הביטוח נוהגות להחריג מקרה ביטוח הנובע מנהיגה או רכיבה על רכב דו גלגלי ממונע.

אך שימו לב, כי מאחר ואין פוליסה אחידה לביטוח תאונות אישיות, החריג מנוסח באופן שונה בין חברות הביטוח.

חלק מחברות הביטוח מחריגות "נהיגה ברכב דו – גלגלי" וחלק מהחברות מחריגות "רכיבה ברכב דו-גלגלי".

 

אז מה ההבדל ?

לשם ההמחשה, בואו נניח שיש זוג חברים, מאיר ודוד. למאיר יש אופנוע והוא נוהג להסיע את דוד כל בוקר מהבית לעבודה ובחזרה.

לשניהם יש פוליסת תאונות אישיות באותה החברה.

אם בפוליסה של שניהם, חברת הביטוח מחריגה "רכיבה ברכב דו גלגלי", המשמעות היא שגם מאיר וגם דוד לא יכוסו במקרה של תאונה, ולא משנה מי מהם הנהג מכיוון ששניהם רוכבים (נוסעים) על רכב דו גלגלי.

כדי להיות מכוסים במקרה כזה, על שניהם לקנות הרחבה לדו-גלגלי.

 

לעומת זאת, אם בפוליסה של שניהם, חברת הביטוח מחריגה "נהיגה ברכב דו – גלגלי", המשמעות היא שבמקרה של תאונה, רק מאיר (שהוא הנהג) לא יכוסה בעוד  שדוד כן יכוסה מאחר והוא רוכב (נוסע) ברכב דו גלגלי אבל לא נוהג ברכב דו גלגלי.

כדי להיות מכוסים במקרה כזה, רק על הנהג לרכוש הרחבה לדו – גלגלי.

 

להבדל הקטן הזה שבניסוח הפוליסה יש משמעות גדולה במחיר מאחר והרחבה לדו גלגלי יכולה לייקר משמעותית את הפוליסה.

חשוב לשים לב שיש חברות ביטוח שמחריגות בדו – גלגלי בנוסף לאופנוע, קטנוע וטרקטורון גם סגוויי, אופניים, קורקינט, סקטים, כלים בעלי מנוע עזר וכן נסיעה באופנוע-ים כנהג או כנוסע.  

המשמעות היא, שבפוליסה כזו, גם תאונה שמקורה בנסיעה באופניים רגילים (לא חשמליים) לא תכוסה!

רוב החברות מאפשרות לבטל את החריג הזה תמורת תוספת פרמיה כמובן, אך שימו לב, כי יש חברות שמוכנות לבטל את החריג הזה רק לגבי כלי רכב מנועי דו גלגלי ולא מאפשרות לבטל אותו לגבי אופניים, סקטים, קורקינט, כלים בעלי מנוע עזר, טרקטורון ואופנוע – ים.

המשמעות היא שמבוטח בפוליסה שכזו, יכול לתומו לרכוש הרחבה לדו-גלגלי ועדיין לא להיות מכוסה אם ייפצע בעת רכיבה על אופניים רגילים!

לכן חשוב מאוד, לבדוק טוב טוב את נוסח הפוליסה לפני שאתם מציעים אותה למבוטחים שלכם או רוכשים אותה עבור עצמכם.

 

מעבר לסרגל הכלים