Site icon BIT – MAN

כוכב נולד, בעצם… שניים !

Photo by Pixabay on Pexels.com

מאת : איתי חיון

 

זה בן ? זו בת ?

אלו תאומים!

מזל טוב,

קולולו!

אההה רגע… יש מצב שזו שלישיה ?!

בחודש האחרון נולדו בישראל שתי חברות ביטוח חדשות :

1.     ליברה חברה לביטוח בע"מ – בהנהלת אתי אלישקוב (מנכ"לית הכשרה לשעבר), החברה תעסוק בענפי הביטוח הבאים: ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב מנועי – רכוש (עצמי וצד ג') וביטוח מקיף לדירות ובתי עסק.

2.     "WeSure חברה לביטוח בע"מ – בבעלות אמיל וינשל (משנה למנכ"ל מגדל לשעבר) וניצן צעיר הרים. החברה תעסוק בענפי ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב מנועי (עצמי וצד ג') וביטוח דירה.

שתי החברות עוסקות בתחום הביטוח הכללי, בדגש על ביטוחי רכב ודירה ושתיהן חברות דיגיטאליות. 

עוד חברה נוספת – אולברייט, בבעלות גיל יניב (גם הוא משנה למנכ"ל מגדל לשעבר) נמצאת בשלבים האחרונים לקבלת רישיון מרשות שוק ההון לפעול כחברת ביטוח. אולברייט גם תפעל כחברה דיגיטאלית ותתמקד בביטוח חיים וביטוח מחלות קשות.

 

כל השלושה – גיל יניב, אמיל וינשייל ואתי אלישקוב מנסים לחקות את המודל של חברת הביטוח הדיגטלי – למונייד

הפלטפורמה של למונייד דיגיטאלית לחלוטין, ללא סוכני ביטוח וללא מוקדנים. משלב התפעול ועד לשלב התביעה, התהליך מתבצע דרך אתר החברה או באפליקציה בסמארטפון.

כניסת שתי חברות ביטוח חדשות לתחום ביטוח כללי זה לא דבר שרואים כל יום, למעשה, בפעם האחרונה שנכנס שחקן חדש לביטוח כללי זה היה בשנת 2008 אז נכנסה שלמה חברה לביטוח.

 

והשאלה המתבקשת היא –

למה דווקא עכשיו שתי חברות נכנסות לתחום הכללי, זהו צירוף מקרים ?

אז זהו שלא…

בעקבות כניסתן לתוקף של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(הון עצמי מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח), התשע"ז-2017, הופחתו דרישות שוק ההון לצורך קבלת רישיון חברת ביטוח בצורה משמעותית וזאת על מנת להגביר את התחרותיות בשוק הביטוח.

 

התקנות החדשות קובעות כי :

חברה העוסקת בביטוח חיים נדרשת להעמיד הון של 15 מיליון שקלים לעומת 52 מיליון שקלים בעבר.

חברה העוסקת בביטוח כללי נדרשת להעמיד הון של 10 מיליון שקלים לעומת 59 מיליון שקלים בעבר.

חברה העוסקת בשני תחומי הביטוח (חיים וכללי) נדרשת להעמיד הון של 25 לעומת 89 מיליון שקלים בעבר.

כמו כן, קוצרו תהליכי הרישוי וניתנו הקלות רגולטוריות לגבי השליטה בחברת הביטוח ועוד.

בנוסף בכדי לעודד פעילות של מבטחי חוץ בישראל, ניתנו הקלות משמעותיות לצורך קבלת רישיון מבטח חוץ.

 

בכנס רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון לשנת 2018, בירכה דורית סלינגר על הצטרפותן לענף של שתי חברות הביטוח החדשות:  ליברה ו WESURE – וציינה כי הציפייה היא שחברות אלו, וחברות ביטוח חדשות נוספות שיצטרפו בשנה הקרובה גם כן, יאתגרו את שוק הביטוח ויקדמו מחירים תחרותיים וחווית שירות אחרת.

עוד הוסיפה הממונה "אני מאמינה כי גם אנו וגם אתם מבינים כי קידום הדיגיטציה הוא צו השעה והכרח להמשך הפעילות התקינה בעולם טכנולוגי ודינמי. עם פרסום החזון הדיגיטלי של הרשות, גופים רבים הרימו את הכפפה ועדכנו את היעדים האסטרטגיים שלהם בהתאם".

על רקע דברים אלה, חשוב לציין כי לאחרונה הודיעה הרשות על תוספת "כלים דיגיטאליים" למדד שירות חברות הביטוח.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעבר לסרגל הכלים