הבלתי יאמן קרה – הוארכה תקופת ההתיישנות

"התיישנות" היא מונח משפטי המגביל את הזמן שבו ניתן להגיש תביעה לבית המשפט בעניין מסוים, ואם היא תוגש לאחר תקופה זו, לא משנה מה הנסיבות, בית המשפט לא יוכל לדון בה.

בניגוד להתיישנות של 7 שנים כפי שמקובל בחוקים רבים במדינתנו, חוק חוזה הביטוח קובע תקופת התיישנות מקוצרת בת 3 שנים בלבד. קביעת תקופה התיישנות מקוצרת פוגעת במבוטחים ובמיוחד במוחלשים שבהם.

מקרים של מוות, מצב סיעודי, מחלה קשה או נכות מציבים את המבוטח או את שאיריו בצומתי חיים קשים, ולא אחת, בתקופות רגישות אלה הם אינם מסוגלים לפנות לחברת הביטוח בתביעה לתגמולי ביטוח, אלא לאחר שתקופת ההתיישנות חלפה.

לעיתים גם אם המבוטחים או השאירים פנו בתביעה לתגמולי הביטוח בתוך תקופת ההתיישנות, הם אינם מודעים לכך שההתיישנות נעצרת רק בעת הגשת תביעה לבית משפט בתוך תקופת ההתיישנות.

הגשת תביעה או דרישה לחברת הביטוח ואף ניהול משא ומתן עמה אינם מאריכים את תקופת ההתיישנות.

גם במקרים שבהם יש מקום להיוועצות עם אנשי מקצוע (סוכן הביטוח או רופא לשם קבלת חוות דעת, למשל) אין הדבר משפיע על חישוב תקופת ההתיישנות.

מצב משפטי זה מוביל לתוצאה אבסורדית שבה חברת הביטוח יכולה להשתהות בחוסר תום לב, בטענה שהיא מטפלת בתביעתו של המבוטח ובוחנת אותה, דורשת מסמכים נוספים וכדומה, והוא אינו ער לכך שבינתיים חולפת תקופת ההתיישנות.

כמו כן, נתגלו מספר מקרים שבהם ניהלה חברת הביטוח משא ומתן עם המבוטח תוך רמיזה כי ייתכנו שיפורים בהצעה, אולם בין לבין חלפה לה תקופת ההתיישנות והוא לא קיבל בסופו של התהליך את התגמולים שהיה זכאי להם.


השינוי – תיקון 11 לחוק חוזה הביטוח

כדי לאפשר למוטבים שממילא מתמודדים עם קושי עקב קרות מקרה הביטוח לממש את זכויותיהם לפי פוליסת הביטוח, הוחלט בתאריך ה-25/11/20 להכניס תיקון לחוק חוזה הביטוח הקובע כי בביטוח חיים, ביטוח מפני מחלות ואשפוז וביטוח סיעודי – תקופת ההתיישנות תוארך ל– 5 שנים מקרות מקרה הביטוח.

בנוסף, כדי להגביר את השקיפות וכדי שהמבוטחים ידעו מה זכויותיהם לעניין תקופת ההתיישנות, נקבע בחוק חוזה הביטוח כי עם פנייתו הראשונה של המבוטח או המוטב לקבלת תגמולי הביטוח (הודעתו על קרות מקרה הביטוח), ובכל הודעה נוספת הנוגעת לדרישת תגמולי ביטוח באותו מקרה, על חברת הביטוח להודיע לו באופן ברור ובולט לעין:

  1. מהי תקופת ההתיישנות
  2. שמניין תקופת ההתיישנות אינו נעצר בעקבות מסירת התביעה למבטח.

שינוי נוסף – מתן התראות על סיום תקופת ההתיישנות

כדי לוודא שהמבוטח או המוטב לא "מפספסים" את תקופת ההתיישנות, נקבע בחוק כי על המבטח להתריע בפני מבוטח או המוטב בכתב 12 חודשים לפני סיום תקופת ההתיישנות ובהודעה נוספת, 3 חודשים לפני סיום תקופת ההתיישנות על משמעות סיום תקופת ההתיישנות אף אם מתנהל ביניהם משא ומתן.

השינוי בחוק מיועד לסייע למבוטחי הסיעוד, הנכות והבריאות למצות את זכויותיהם בצורה טובה יותר ותביא לאיזון נכון והוגן יותר בין הצדדים.

השינויים יחולו על חוזי ביטוח שייכרתו או יחודשו החל מה- 25/11/20 והלאה.

התגובות סגורות.

Powered by WordPress.com. ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑

%d בלוגרים אהבו את זה:
מעבר לסרגל הכלים